Monday, March 3, 2008

Man förvånas ständigt på de amerikanska bilvägarna

Vad kan man säga, amerikanerna ÄLSKAR sina trucks.... Ju större destå bättre, ordet rimligt finns inte i deras ordbok...

1 comment:

Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.