Friday, September 26, 2008

Iste och resdags

Nagot som ar valdigt poppis har ar iste. Mycket bra dricka I varmen :)

Vi sitter nu och ater och forbereder oss for en 6h bilfard till Las Vegas. Kan vara kul att kora en gang aven om det sakert ar smidigt att flyga. Bli kul att se oknen ocksa.

No comments: