Thursday, October 30, 2008

Pearls Before Swines

Jag har som personligt mål att sprida denna fantastiska serie (Pearls before Swines) till så många som möjligt, men jag har nog glömt att lägga upp den på bloggen.

Om ni inte har läst serien tidigare så börja med att läsa om karaktärerna här.

Och sedan kan ni läsa en ny strip varje dag här.

Våra absoluta favoritkaraktärer här är krokodilerna samt ankan. Att tänka på är att ofta så hänger flera av stripparna ihop och följer ett visst tema och de bör läsas i kronologisk ordning.

(nu finns alla 2500 strips online :D )

No comments: