Friday, December 19, 2008

Minimum wage

I USA finns det en massa manniskor som jobbar for minimum wage som ar den statreglerade minimumlonen man far ha. Detta betyder att de har mkt billig arbetskraft som far valdigt enkla och ofta faniga jobb. Ett typiskt exempel ser ni pa bilden, det ar alltsa en kille som star I en korsning och jonglerar med en skylt for att locka kunder, ofta en he'll dag.

No comments: