Sunday, June 12, 2011

Vin, kex och ost fran sprayburk.

Forsta kvallen pa smekmanaden, ost, vin och kex. Sno pa bergen och en vaxker sjo. Inte dumt :)

No comments: